حالا سال هاست
که ما از حوالی انتظار
خواب یک روز خوش را
از شب شکسته می پرسم

کلافه ام از این روزهای طولانی


سه شنبه نوزدهم 6 1387
X